Verden går sin skjeve gang. Det har den gjort et par hundre år nå. Ifølge Encyclopedia Britannica var det James Watt som med sin versjon av dampmaskinen utløste ‘antropocen’ – ‘menneskets tidsalder’. Overgangen fra vann- og vindenergi til kullkraft ga oss industriell masseproduksjon.

Den industrielle revolusjonen var begynnelsen på intet mindre enn en ny, geologisk epoke som nå truer naturens livgivende mangfold på en dypt alvorlig måte (jf. FNs ‘paneler’ for naturmangfold og klima).