– Sauer er ålreite dyr, hevdet Liv Finstad fra Oslos beste østkant, da hun før kommunevalget i 1983 skulle forsvare Rød Valgallianses landbrukspolitikk.

Skarpskodde nrk-ere slo ned på slik løsprat, hvorpå RV-eren repliserte at dyreslaget var viktig for «sjølberginga».