Denne velstanden har imidlertid sin pris. Den fører med seg en oppjaget livsstil, bl. a. med mentale påkjenninger/lidelser – og kjedsomhet – som følge. Vår livskvalitet har tapt seg siden 1960-årene. Hva har vi i søkkrike Norge mistet ved å styre vårt demokrati etter maksimal samfunnsnytte?