Som ved et trylleslag under skredkonferansen i 2015 var ’alle’ samstemte med professor Ove Njå fra Universitetet i Stavanger. Det skadeforebyggende arbeid har stått høgt på dagsordenen helt siden Norges Høgfjellsskole kom i gang i 1967. Av en institusjon som satset på å vinne venner for fri natur ved «å regissere verdidannende læring i møte med livsfaren i fjellet», må man også forvente det. Spørsmålet var bare hvordan! I etterkrigstidens tankebaner var løsningen gitt som kontroll- og sikringstiltak. I vinterfjellet i Norge fikk vi dermed ’9 fjellregler’ og ’fjellsikring’ i form av løypemerking.