Det er ikke så godt å si hva Faarlund egentlig kritiserer», skriver førstelektor og PhD André Horgen et al. ved USN, Campus Bø, i kronikken Tafatte friuftsakademikere.

Det er ikke noe nytt fenomen, uheldigvis heller ikke blant forskere som presenterer seg med internasjonalt autoriserte, akademiske grader, at forforståelsen blokkerer for forståelsen.