Hjem
 / Forum for friluftsfag

Forum for friluftsfag

Friluftsliv fester grepet som fag på høyskole- og universitetsnivå gjennom opprettelse av Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning.

Sist oppdatert 10. januar 2011 kl 10.39
Friluftsfag i høyere utdanning har fått eget forum.
Friluftsfag i høyere utdanning har fått eget forum.

Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning ble forrige uke etablert i Volda, og markerer at friluftsliv er et etablert fagfelt på universitets- og høyskolenivå i Norge.

- Friluftsliv er en ung fagtradisjon. Friluftslivsutdanning dukket først opp i Norge som et enkeltemne under idrettsfag på Norges idrettshøyskole (NIH) i 1968, noe som er sent sammenlignet med andre fagtradisjoner. I dag undervises det i friluftslivsfag over hele landet, sier Jannicke Høyem, universitetslektor/førstelektorstipendiat ved NIH og medlem av forumets første styre.

Medlemmer
Da Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning ble etablert 6. januar 2011 deltok representanter fra både Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Volda, Norges idrettshøyskole, Universitetet i Nordland og Universitetet i Stavanger. Også Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø er medlemmer i Forumet.

- Vi har greid å etablere en felles plattform og en viktig møteplass for videreutvikling av friluftsliv som et eget fag i Norge, sier Høyem. – Dette synliggjør at friluftsliv ikke bare er et fritidsfenomen i Norge, men også et voksende og viktig fagområde. Foruten Høyem fra NIH er André Horgen fra Høgskolen i Telemark, avdeling Bø, Dag Erik Wold fra Høgskulen i Volda og Ketil Østrem fra Universitetet i Stavanger valgt inn i Forumets første styre.

Formål
Formålet med Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning er å

  • skape bevissthet omkring friluftsliv som fag og forskningsområde

  • fokusere på ulike perspektiver og debatter knyttet til friluftslivsfaget, herunder temaer knyttet til pedagogikk, samfunnsvitenskap, forvaltning og sikkerhet

  • bidra til kvalitetssikring av friluftslivsfaglig undervisning

  • ta opp samfunnsaktuelle problemstillinger knyttet til friluftsliv

  • bidra til samarbeid mellom medlemsinstitusjonene

Publisert 10. januar 2011 kl 10.39
Sist oppdatert 10. januar 2011 kl 10.39
Relaterte artikler
Grenselos flyktningeruta
Slik er Flyktningeruta

Slik er Flyktningeruta

Båt oslo øyene oslofjorden hovedøya gressholmen langøyene bleikøya nakholmen
Guide til øyene i Oslofjorden

Øyhopping i Oslofjorden

bypåske i oslo friluftsliv
Urbant friluftsliv

Friluftsliv i Oslo

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Nyhetssjef: David Andresen Vesteng  | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen | Daglig leder: Anne Julie Saue