Det er ikke så godt å si hva Faarlund egentlig kritiserer», skriver førstelektor og PhD André Horgen et al. ved USN, Campus Bø, i kronikken Tafatte friuftsakademikere? i nettutgaven av Magasinet UTE den 28. mars 2020. Det er ikke noe nytt fenomen, uheldigvis heller ikke blant forskere som presenterer seg med internasjonalt autoriserte, akademiske grader, at forforståelsen blokkerer for forståelsen. Uten å gjenta min kritikk i spalten mestre fjellet i papirutgaven av UTE for januar 2020 av en gruppering som definerer seg som forskere i ’friluftslivsfag’, skal jeg til oppklaring fremholde egenarten av den norske friluftslivstradisjonen og vegledningens filosofi.