Selv om det ofte er mulig å gå uorganiserte turer i via ferrata-anlegg gjennom allemannsretten, finnes det unntak. Som på Ravnfloget på Vega på Helgeland.

– Vi søkte om å bygge via ferrata med hjemmel i plan- og bygningsloven, og det er jeg som eier installasjonen. Det blir som å bygge et hus. Så har jeg søkt om hjemmel fra kommunen om dispensasjon fra Friluftsloven til å stenge den for fri ferdsel fysisk og med skilt. Hovedårsaken til det er at det blir mer ulykker og fall når det er fri ferdsel. Om det var noen reaksjoner på det? Ingen, sier Gunnar Almlid, daglig leder ved Ravnfloget Base Camp på Vega.