På hjemmesiden til Tindesenteret i Åndalsnes har de gitt oss valget valget mellom to ruter: En intro-rute, gradert til B på Via Ferrata-skalean (som går fra A til E) og vestveggen, som er merket som «ikke for pyser», og gradert til D. Vil du se en oversikt over andre ruter i Norge, se her!

Graderingen avhenger av hvor mye overhengende vegger og krevende partier du møter underveis. Det er ikke nødvendigvis vanskelig å forsere et vanskelig parti teknisk og styrkemessig, men det kan være utfordrende mentalt!