På hjemmesiden til Tindesenteret i Åndalsnes har de gitt oss valget valget mellom to ruter: En intro-rute, gradert til B på Via Ferrata-skalean (som går fra A til E) og vestveggen, som er merket som «ikke for pyser», og gradert til D.

Graderingen avhenger av hvor mye overhengende vegger og krevende partier du møter underveis. Det er ikke nødvendigvis vanskelig å forsere et vanskelig parti teknisk og styrkemessig, men det kan være utfordrende mentalt!