En liste over 10 anbefalte turer fra Helgelandskysten kunne vært skrevet på en million ulike måter. Denne listen inneholder opplevelser fra Helgelands nordligste grense og ned til Dønna. 

Flere av Helgelands mest kjente turmål er ikke med. Og mange turmål som «burde» vært blant områdets mest kjente, men foreløpig forblir ukjente for de fleste, er heller ikke tatt med.