Via ferrata for alle

– Via ferrata blir et supplement til – ikke en erstaning for – et allerede etablert friluftsliv, mener prosjektgruppa til en ny Via ferrata på Åndalsnes. Her svarer de på Norges Klatreforbunds bekymring.

Sist oppdatert: 10. juli 2015 kl 09.41
Norsk friluftslivtradisjon må være åpen for å hente inspirasjon fra friluftstradisjoner i andre land, mener prosjektgruppa til Via ferrata i Romsdalen. Foto: Sandra Lappegard
Norsk friluftslivtradisjon må være åpen for å hente inspirasjon fra friluftstradisjoner i andre land, mener prosjektgruppa til Via ferrata i Romsdalen. Foto: Sandra Lappegard
Lesetid: 5 minutter

Det er gledelig å se at mange engasjerer seg i debatten rundt etablering av Via Ferrataer i Norge, og det er fint at NKF endelig har forfattet et styrevedtak rundt temaet. 

For oss som har jobbet med Via Ferrata-prosjektet her i Romsdalen i over ett år, er det positivt å få bekreftet at alt det grundige forarbeidet som er gjort allerede før byggesøknaden nå først skal til Fylkesmannen, så videre til politisk behandling i Rauma Kommune, dekker alle de områdene som NKF viser bekymring for i pressemeldingen. NKF har forfattet et generelt presseskriv om etableringen av Via Ferrataer i Norge, der det blant annet heter:

«Norges Klatreforbund mener Via ferrata bør reguleres gjennom plan- og bygningsloven, med en søknadsprosess der alle berørte parter blir hørt. En forbedring av saksgangen er viktig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag, der alle sider av sakene blir belyst og vurdert, og lokale og nasjonale organisasjoner får muligheten til å uttale seg. Vi bistår gjerne med å utforme gode rutiner og retningslinjer for dette.»

DETTE ER SAKEN

Norges Klatreforbund (NKF) mener Via ferrataer bryter med norsk klatretradisjon ødelegger for nåværende eller framtidige klatremuligheter i fjellveggen, og utfordrer prinsippet om allemannsretten. De mener utbygging bør reguleres via plan- og bygningsloven.
Også klatreorganisasjonene Norsk Tindeklub, NORTIND og DNT Fjellsport støtter en større regulering av nye Via ferrataer.

Grunntanken bak prosjektet med å etablere en Via Ferrata i Romsdalen har fra første dag vært å kunne lage et spennende tilbud som er åpent for alle, et supplement i tillegg til all annen aktivitet vi allerede kan tilby i Romsdalen, både i tilrettelagt og i urørt, bratt og flat natur, kommersiellt og gratis.
Prosjektet har hele tiden vært tuftet på at det ikke skal komme i konflikt med noen annen interesse, hverken miljøvernhensyn, i etablert eller potensiellt klatreområde, eller annen friluftsaktivitet.

Anlegget skal heller ikke innskrenke allemannsretten, da et av kriteriene for en eventuell godkjennelse fra Fylkesmann/kommune er at anlegget er et åpent tilbud til allmenheten.
Brukerne av anlegget kan velge selv om de vil gå på egenhånd med eget utstyr, men man vil også få muligheten til å leie både egnet utstyr og guide til turen om man ønsker det. All ferdsel i anlegget vil naturligvis skje på eget ansvar. 

Prosjektet har hele tiden vært tuftet på at det ikke skal komme i konflikt med noen annen interesse, hverken miljøvernhensyn, i etablert eller potensiellt klatreområde, eller annen friluftsaktivitet.

Valg av lokasjon har vært helt avgjørende for at vi det siste året har lagt ned mye tid og ressurser for å hente inn informasjon og få innspill fra alle de instanser og miljøer vi føler er viktige å engasjere i et slikt prosjekt.
Lokalt klatremiljø (blant annet Halvor Hagen UIAGM, Bjørn Kruse, Bjarte Bø, Fred Husøy), Miljøvernavdelingen og Planavdelingen i Rauma Kommune, Norsk Tindesenter (åpner mars 2016), grunneiere og lokalt næringsliv har alle vært involvert tidlig i prosessen, for å sikre at prosjektideen hele tiden har blitt ivaretatt. De har alle vist stort engasjement og positiv interesse for at dette Via Ferrata prosjektet skal kunne bli en realitet når alle interesser er ivaretatt. Tidlige geologiske rapporter utarbeidet av Geologisk Institutt ved NTNU i Trondheim er innlemmet i prosessen, samt uttalelser fra Miljøvernleder i kommunen, og Fylkesgeologen i Møre og Romsdal.

LES OGSÅ: Via Ferrata som familietur

Den foreslåtte plasseringen av Via Ferrataen, på sør-vest siden av «byfjellet» Nesaksla, ved Bjørmosen, har blitt bestemt ut fra en lang rekke hensyn som ivaretar grunntanken med prosjektet. Hovedpunktene er:

• Anlegget ligger i et allerede sterkt utviklet og tilrettelagt område, med startpunkt ved Bjørmosen boligfelt, og utgang og retur via Romsdalstrappa.
• Anlegget berører ikke etablert eller ansett potensiellt klatreområde eller annet friluftsliv.
• Adkomst og utgang skjer på allerede tilrettelagte og veletablerte stier. Start er på ca 50moh, utgang på sti mot Nesaksla på ca 250moh, og 700moh.
• Anlegget blir i direkte kontakt med allerede etablerte og populære stier som Romsdalseggen, Romsdalstrappa og utsiktspunktet Rampestreken, og kan kombineres med én eller fler av disse turene.
• Etablering av anlegget bryter ikke med reguleringsplan eller miljøhensyn i området, flora/fauna.
• Anlegget ligger sentrumsnært, og meget lett tilgjengelig, slik at for eksempel motorisert ferdsel til anlegget ikke er nødvendig.
• Anlegget vil være i gangavstand fra Norsk Tindesenter, som kommer til å være lokasjon for informasjon, utleie av utstyr, booking av guider etc
• Via Ferrata linjen vil følge mest mulig naturlige formasjoner i fjellsiden, delvis gjemt bak vegetasjon, slik at behovet for trinn og stiger etc, blir minst mulig.
• Materialene som brukes i festene er ikke overflatebehandlet, slik at de raskt vil få en overflate som går mer i ett med fjellet. 

LES OGSÅ: En spennende rute til hele Norges tunge

Vi i arbeidsgruppen føler at tibudet om en Via Ferrata på denne lokasjonen ikke kommer på bekostning av norsk friluftstradisjon, eller klatretradisjon, men heller som et supplement til allerede etablert friluftsliv og andre muligheter til trygg ferdsel i bratt terreng her i regionen.

Erfaringer fra andre Via Ferrata-anlegg i Norge viser at det er stor interesse for disse, og at mange mennesker får muligheten til spennende opplevelser og møter nye utfordringer i bratt terreng de ellers ikke hadde mulighet til.

Med dette prosjektet, og med denne plasseringen, mener heller ikke arbeidsgruppa at noe av områdets urørte natur blir forringet, slik at hver enkelt selv kan velge hvilke naturopplevelser man vil ha, i helt urørt eller i tilrettelagt natur. Vi mener det er god plass til begge tilbud i kommunens visjon om et aktivt friluftsliv, så lenge flest mulig interesser ivaretas i planleggings og etableringsprosessen av prosjektet.

Vi i arbeidsgruppen har 09.07.15 tatt kontakt med NKF, for å presentere vårt prosjekt, og for å se på hvordan vi kan dra erfaringer av hverandres arbeid, og for å holde en god og åpen kommunikasjon rundt teamaet etableringen av Via Ferrata i Norge. NKF stiller seg positive til denne kontakten.

KOMMENTAR

Matti Bernitz er prosjektleder, og Helene Rødseth er prosjektansvarlig i Nordveggen AS, for bygging av en Via ferrata i Romsdalen. Den er planlagt  i sørveggen på Nesaksla på Åndalsnes. Byggingen starter i høst, og målet er å ha den ferdig til våren 2016.

Publisert 10. juli 2015 kl 09.41
Sist oppdatert 10. juli 2015 kl 09.41
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen