Statsforvalteren har klaget på kommunens vedtak å stenge traseen for allmenn ferdsel i 12 måneder.

 – Å stenge klatrestien for allmennheten er i strid med formålet i reguleringsplanen. Allemannsretten, fri ferdsel i utmark og gratis tilgang til natur, er også generelt viktige prinsipper for det norske friluftslivet og er nedfelt i friluftsloven, skriver Statsforvalteren i et brev til Bremanger kommune.