Det å plukke sopp er kultur. Kunnskap og vaner for sopp går gjerne i arv, og kunnskap om de beste sankestedene holdes gjerne hemmelig og går likeledes i arv mellom generasjoner.

Har du ikke for vane å plukke og bruke sopp, så kan soppsanking virke skummelt. Mange sopper er giftige. Soppgleden kan hindres av usikkerhet på hvilke sopper du plukker, uvisshet om hvordan de skal brukes, eller om soppene du finner ikke er råtne eller oppspist.