Det einaste du treng å oppsøka er ei snøfonn. Og dei finst det mange av, til langt ut på sommaren. Regelen er enkel; ser snøen kvit og fin ut kan den etast.

Men det kan likevel vera greitt å skrapa av øvste laget for å komma litt ned. Gul snø er fy-fy!