Nordisk Konferanse om Snøskred og Friluftsliv 2019 samlet nesten tre hundre deltakere til utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater på Voss. I Lom i 1994 var vi bare tiendeparten. Interessen for ferdsel i skredutsatt lende i Norge har vokst. Denne trenden kom til Norge i 1980-årene, forårsaket av pengesterke, spenningssøkende byfolk.

Da Norges Høgfjellsskole ble til sommeren 1966, satset vi på kurs i brevandring og fjellklatring. Påsken 1967 med 16 dødsofre til fjells utløste en nasjonal dugnad i skadeforebyggende arbeid etter initiativ fra DNT og NRK. Fordi hverken turistforeningen eller hjelpekorpsene hadde en organisasjon som kunne drive kursvirksomhet, kom vintersesongene med kurs for friluftslivets organisasjoner, fjellredningstjenesten, skoleverket og Forsvaret brått til å gi oss krevende utviklingsoppgaver.