Nils Faarlund, den høyreiste mannen med piggsveis, nikkers og beksømstøvler har vært der friluftsliv diskuteres i fem tiår.

De som har møtt han på en konferanse kjenner «spørsmålene» hans, de spontane innleggene som starter med hans læretid som tindebestiger i Tyskland, er innom oppstarten av økofilosofien sammen med Arne Næss og munner ut i et oppgjør med regel-tenkningen i det moderne samfunnet.