Oberstløytnant Huitfeldt etterlyste «evaluering» i programmet han hadde bestilt for alpin klatring for hærkadetter – et fremmedord i norsk ut-danning i 1967. Skolesjefen kom 68-er-opprøret i forkjøpet og provoserte med nytenkning om situasjonsorientert lederskap og læring.

«Her foregår det noe som ikke står i programmet», sa oberstløytnant Hope, da han overtok som skole-sjef ved Hærens Krigsskole, etter den ny-skapende Tønne Huitfeldt i 1970. Tønne Huitfeldt var en av de mest markante skikkelser i Forsvaret gjennom mer enn et halvt århundre, heter det i Norsk biografisk leksikon. Da han i 1966 fikk i oppdrag å gi den norske landmaktlederen en videre horisont, gikk han radikalt til verks. Ett av hans tiltak var  å invitere Høgfjellsskolen i Hemsedal til å arrangere kurs i alpin klatring i etableringsåret 1967.