Sikkilsdalsseter – seterdrift fra 1770-årene og turister fra 1800-tallet

Sikkilsdalen er et vakkert dalføre i Nord-Fron kommune, mellom Sjodalen og Heimdalen. Sikkilsdalen begrenses i nord av Sikkilsdalshø (1778 moh.) og i sør av Heimdalshø (1843 moh.). Heimdalshø er for øvrig en populær topp for vårskiturer. Det er fin utsikt til Jotunheimen og Sikkilsdalen fra toppen.