Særegent landskap i Frydalen

Frydalen strekker seg fra Furusjøen på Kvamsfjellet sørovermot Ringebu. Deler av Frydalen ble i 2003 opprettet som landskapsvernområde. Det er et særpreget og vakkert kulturlandskap hvor seterbebyggelse, setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.