Gudbrandsdalen begynner ved nordenden av Mjøsa og slutter ikke før Romsdalen og Dovre tar over. Lågen er elva og E6 er veien som binder dalen sammen, og direkte inntil den mektige dalen finner du Jotunheimen, Gausdal, Ringebu, Skjåk og Lom og Breheimen, Rondane og Dovrefjell.