Husmannsplasser og storgårder

Ved Bergsveinhølen ved Kvennberget, på grensa mellom Ringebuog Sør-Fron, kommer Pilegrimsleden inn fra sør. Dette er et brosted fra middelalderen hvor elva Frya smalner inn til et trangt gjel før elva stuper ut i Bergsveinhølen.