Sjodalen var en viktig seterdal

Sjodalen er en bred dal som begynner i den østlige delen av Jotunheimen. Dalen har navnet fra elva Sjoa som renner fra Gjende gjennom Øvre og Nedre Sjodalsvatnet. Videre renner elva gjennom Sjodalen, Heidal og ut i Gudbrandsdalen ved tettstedet Sjoa. Dalen var tradisjonelt brukt til seterdrift om sommeren.