J.A. Friis og Friisbua

Friisbua ligger på det punktet hvor Friisveien er på det høyeste. Hytta ble bygd av forfatteren og professoren J.A. Friis i 1878 som ferierte på Ringebufjellet i mange år.