Se filmen lenger ned i saken

Sporløs ferdsel er et prinsipp som er brent godt fast i marineoffiseren Matt Skuses ideologi om friluftsliv, og oppfordrer til at alle bål lages på en måte som ikke skader naturen rundt og at størrelsen på bålet avgjøres av hva formålet med det er.