Andreas Breden har lang fartstid i norske fjell. Han har vært mye på tur og har dessuten drevet frivillig arbeid med fjellredning i mange år.

Andreas er en tilhenger av kantgropa når han skal lage seg en bolig i snøen og fremhever flere fordeler med denne boformen: