Jeg har selv erfart hvor fort slike forhold kan endre en tursituasjon fra kos til kaos.

En sommerdag på Finnmarkskysten for noen år siden startet vi turen i sol og god temperatur.