Det finnes en lov som forteller hva som er tillatt og ikke tillatt om bål i skog og mark.

Fagfolk bekymrer seg for en viktig del av friluftskulturen, så lenge brannmyndigheter i Norge, godt hjulpet av medier og informasjonsskilt, skaper et inntrykk av at det generelle bålforbudet gjør bål i naturen ulovlig.

I perioden 15. april til 15. september er det nemlig generelt bålforbud i Norge.

Det betyr ikke et totalforbud. Unntaket er når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå. 

Er du i tvil, er det uansett best å la være.

Ønsker varsel på forhånd

Det er heller ingen lov som sier at du må melde fra til brannvesenet før du tenner bål.

Likevel ber noen brannetater om varsel på forhånd om hvor bålbrenning foregår og når den skal være over.    

I en kronikk på utemagasinet.no stiller førstelektor Odd Lennart Vikene og høgskolelektor Espen Hermans spørsmål om utviklingen går i ønsket retning.

«Stadig vekk ser vi plakater om det generelle bålforbudet. Hele tiden er det første setningen som blir formidlet. Men den forteller ikke hele sannheten.» 

Odd Lennart Vikene, førstelektor ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag (HVL)
odd lennart vikene
VIL OPPLYSE: – De trykker opp plakater og informasjonsskilt som henger rundt omkring i skogene, men det er noe u-fullført, sier høgskolelektor Odd Lennart Vikene.

Han har undervist i friluftsliv i Sogndal i mange år og opplever at studentenes erfaringer og kunnskap er mangelfull. 

Nå har han har med seg studenter på tur, får de opplæring i hvordan de skal lage bål og rydde opp etter seg.

Han er redd for at kunnskap om bålfyring og trygg og god håndtering gradvis vil forsvinne.

– Ofte når de fyrer bål med småkvist og einer, graver vi vekk torva, steinsetter bålet og legger torva tilbake. I fjæresteinene får vi hjelp fra naturen, sier han. 

KVELDSBÅL: Når bål ved vannkanten speiler seg i fjorden, kan de se større ut enn de er. Publikum ringer og varsler alarmsentralen.

Tids– og ressurstyv 

Sogn Brann og Redning IKS har valgt å etablere et meldeskjema der innbyggere varsler på forhånd når de vil fyre bål. I 2022 mottok de de 700 slike henvendelser. Men det er ikke alltid at turister og andre har fått med seg den praksisen. 

Frykten er ulmebrann eller gnister som fyker med vinden.

Når publikum sender inn bekymringsmelding om levende ild til alarmsentralen, har brannetaten utrykningsplikt.

– Lokalt hos oss er 40 prosent av utrykningene unødige. Det er noe vi bruker mye tid på. Utrykninger med brannbil skaper fare for andre trafikanter. Her må folk tenke seg litt om, sier Vidar Trettenes, brann- og redningssjef i Sogn Brann og Redning.  

Brannvesenet i Norge rykker ut på omtrent 55.000 alarmer i året, som ikke anses som nødvendige. 

– Vi setter ut plakater om skogbrannfare og ved populære turstier. Men det hender likevel at folk er skjødesløse. Det har vært så galt at vi har funnet plakatrester i bålet, forteller Trettenes.

– Fra vår side handler dette om ansvarliggjøring. Når du reiser fra et bål, skal det være slukket. Det holder ikke med en literflaske med vann. Kanskje er det bedre å ha med en gassbrenner om sommeren, framholder han.

Les UTEs test av bålpanner

‹Vi hadde en utrykning i fjor ved en liten gapahuk hvor det hadde vært et kaffebål som ikke var tilstrekkelig slukket. Varmen hadde gått ned i bakken det ble ulmebrann. De er krevende å få kontroll på.»

Vidar Trettenes, brannsjef Sogn Brann og Redning IKS

Med rett følger plikt

Flere brannvesen i Norge har tilsvarende praksis. Rogaland Brann og Redning har på sin side gått vekk fra den ordningen, fordi de fikk altfor mange meldinger om smått og stort. De vil kun ha beskjed i forkant når det er snakk om store bål. 

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv synes det er vanskelig å si at lokale brannmyndigheter går ut over mandatet sitt.

 – Egentlig tenker jeg tvert imot. Det er viktig å kommunisere at når vi er i naturen, så har vi en plikt til å fare hensynsfullt frem. Nettopp det som handler om fare for å ødelegge noe som er vi er pliktige til å opplyse om, sier hun. 

Bålregler i Norge

  • Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge.

  • I denne perioden er det ikke lov å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller nærheten av skog og annen utmark.

  • Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid.

  • Du kan grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

  • Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Lite lys, lite varme

I flere år har friluftsutdanningen i Sogndal meldt fra til det lokale brannvesenet om bålturer i regi av skolen. Vikene understreker at han har respekt for at brannvesenet trenger og ønsker en viss kontroll.

PSST: Vi har testet gassbrennere til tur

Men det er med en bismak han registrerer brannetatens ønske om å slokke bål ved mørkets frembrudd.

For det betyr at bål som holder mygg og knott unna på fisketur kan bli tolket som et lovbrudd.

Det samme med bål som varmer, tørker klær og som er sosialt samlende. 

Det er på kvelden vi vil ha bål og ha det trivelig med bålfyringen. Det er noen nyanser som jeg mener er viktig å få fram. For 15-20 år siden var det sankthansbål langsmed hele fjorden, ved hvert et nes. Nå er det nesten ingen.  

Det er mange år siden Vikene hadde små barn, men han husker fortsatt hvordan det var når han fortalte venner og familie at de hadde vært på tur og fyrt bål og grillet marshmellows.  «Nei, tør dere det, da? Er ikke det forbudt?»

Turutstyr: Les test av telt for sommertur

– Først og fremst synes jeg at det er synd at friluftslivet har utviklet seg i en aktivitetsbasert retning, vi skal stå på ski og vi skal sykle. Jeg er bekymret for friluftlivskulturen vår, som jeg er glad i, at de enkle turene med niste i sekken og kaffebål gradvis bare blir borte. Jeg har jobbet mye med natur og helse og vet at det å senke skuldrene og slappe av, har noe ved seg. Det er synd at den stillferdige turen blir hindret ved den type informasjon. Vi skal naturligvis ha respekt for hvilken skade skogbranner kan gjøre med naturen og annet. Jeg uttaler meg med et ønske om å balansere og nyansere dette, sier Vikene.

Hva gjør du når alt er vått, du er kald og må lage et nødbål? Video: Christian Nerdum

Årsaker til skogbrann i Norge

• Om registrerte brannårsaker fra 2000-2007 ble 46 prosent ansett som menneskeutløst og at de skyldtes påtenning eller bruk av åpen ild i skogen. Rundt 8 prosent av brannene er naturutløste i form av lynnedslag. For 38 prosent av brannene er årsaken ‹ukjent›. 

• De ukjente årsakene tilskrives menneskelig aktivitet. Det betyr ikke påsatt, men for eksempel at gnister fra et tog regnes som menneskelig aktivitet. Alle branner som ikke skyldes rene naturfenomener (lynnedslag, selvantenning osv) regnes som menneskelig aktivitet.

• Fra og med 2023 vil DSB hente inn rapportering fra brann- og redningsvesenet tennkilde og hvordan brannen kan ha startet i brannstatistikken. 

 • Alle branner som ikke skyldes rene naturfenomener (lynnedslag, selvantenning osv) regnes som menneskelig aktivitet.