Det å ha vann i nærheten er ofte en trygghet når du er på tur, i tillegg til at det er en egen trivsel når det lysner og åpner seg i terrenget, der det er vann.  

De blå flekkene på kartet er ofte enkelt å ta utgangspunkt i, og planlegge deretter. Men særlig rundt byer med mange innbyggere er det ofte restriksjoner mot til bading eller telting/camping ved store vann eller tjern, på grunn av drikkevannskilder og reservoarer.