Catch and release har i mange år vært et innarbeidet uttrykk innen stangfiske. At man fanger fisk, for så å slippe dem ut igjen. 

Men jeg lar da ikke maten svømme fra meg, når jeg endelig har fått den opp på land. Jeg driver med det som kalles catch and cook.