Det å ha et vann i nærheten er ofte en trygghet når du er på tur, i tillegg til at det ofte er en egen trivsel når det lysner og åpner seg i skogen.  

De blå flekkene på kartet er ofte enkelt å ta utgangspunkt i, og planlegge deretter. Men særlig rundt byene kan det ofte være restriksjoner mot til bading eller camping ved store vann eller tjern, på grunn av drikkevannskilder og reservoarer (mer info lengre ned i artikkelen).