Hva gjør en natursosiolog?

– Normalt vil en sosiolog gå ut i samfunnet for å se hvordan individer samhandler. Det jeg synes er interessant er hvordan individer samhandler med naturen.