Vi er heldige i Norge, som kan slå opp telt nesten overalt. Men skal du sove godt og legge deg med god samvittighet, er det noen ting du må vite først.

Her har vi samlet noe av det viktigste du må ta med deg når du velger teltplassen.

  1. Du kan fritt slå opp telt i utmark og overnatte inntil to døgn på samme sted, ifølge Friluftsloven. Ved valg av leirplass er det en god regel å ta hensyn til andre som bor eller ferdes i området.

  2. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter (§9 i Friluftsloven). I høyfjellet eller i områder fjernt fra bebyggelse kan du telte mer enn to døgn på samme sted, men prinsippet om å ta hensyn til naturliv, dyreliv og andre gjelder også der. 

  3. Dersom det ikke er folk på huset/hytta, kan man slå opp teltet mye nærmere så lenge det er utmark. 

  4. Gode teltplasser er ikke noe du lager, det er noe du finner. Aller helst et flatt sted uten steiner og røtter som stikker opp og blir kranglete i løpet av natta – og hvor det er mykt nok underlag for bardunering.

  5. Nærhet til vann kan være praktisk når du slår opp leir, men vurder avstanden. Er lyden av elva eller vannet søvndyssende – eller snarere tvert imot?

  6. Det blåser gjerne høyere opp i terrenget. Velg en teltleir hvor det finnes naturlige levegger for vind. Er det plagsomt med insekter, vil litt vind, gjerne høyere opp være å foretrekke.

telt
TELTPLASS: Sørg for å finne en fin teltplass - til for eksempel Helsport Ringstind som er illustrert her.

7 Å våkne opp i et telt som er blitt kokvarmt av sola er ganske intenst. Se etter hvor sola kommer og plasser teltet deretter.

8. Er det andre teltere i området, husk at andre teltere er der av samme grunn som deg, de er ute for å nyte naturen.

9. Vær nøye med å forlate naturen slik den var da du kom. Helst renere. Ta med deg alt avfall hjem. Søppel hører ikke hjemme i naturen.

10. Hva når det står telting forbudt på et sted du var sikker på at det var lov? Vel, teltforbud må ha hjemmel i lov eller forskrifter, og kan ikke gjøres av grunneieren alene.

På offentlige friområder har kommunene ofte gjort begrensninger på teltmulighetene på grunn av manglende sanitærforhold og fordi områdene skal være til fri disposisjon for ulike brukergrupper.