Oslomarka – turtips og rutebeskrivelser

Oslomarka byr på et populært og mangfoldig turterreng til glede for befolkningen i Oslo og omegn.

Marka er ikke ett sammenhengende område, men består av flere markaområder. Oslomarka omfatter ni områder i fylkene Oslo og Viken i 17 kommuner. Det betyr at omtrent en fjerdedel av Norges befolkning har tilgang til dette friluftsområdet.

Naturen består av kupert skogsterreng, vann og et stinett som strekker seg utover i alle himmelretninger. Det høyeste punktet er Svarttjernhøgda (717 moh.).

Det er rundt 2500 kilometer med merkete blåstier i Oslo.

Vintermerkete løyper er skiltet med rødt.

Marka er beskyttet gjennom markaloven (etbl. 2009), en særlov for skogs- og utmarksområder i Oslo. Markaloven fastsetter grensene for Oslomarka, og skal blant annet sikre disse grensene, bevare natur og kulturmiljø og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett.

Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Romeriksåsene, Lillomarka (med Gjelleråsen), Østmarka og Sørmarka (med Gaupesteinmarka) inngår i det som kalles Oslomarka.

kyststien
Kyststien – turtips

Kystvandring langs Oslofjorden

Grenselos flyktningeruta
Slik er Flyktningeruta

Slik er Flyktningeruta

Råbjørnhytta. Foto: Kristin Baune Bochud
Ubetjente DNT-hytter nær Oslo

Oslomarkas gull

annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen