Oslomarka omfatter ni områder i fylkene Oslo og Viken i 17 kommuner. Det betyr at omtrent en fjerdedel av Norges befolkning har tilgang til dette friluftsområdet.

Naturen består av kupert skogsterreng, vann og et stinett som strekker seg utover i alle himmelretninger. Det høyeste punktet er Svarttjernhøgda (717 moh.).

Det er rundt 2500 kilometer med merkete blåstier i Oslo.

Vintermerkete løyper er skiltet med rødt.

Marka er beskyttet gjennom markaloven (etbl. 2009), en særlov for skogs- og utmarksområder i Oslo. Markaloven fastsetter grensene for Oslomarka, og skal blant annet sikre disse grensene, bevare natur og kulturmiljø og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett.

Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Romeriksåsene, Lillomarka (med Gjelleråsen), Østmarka og Sørmarka (med Gaupesteinmarka) inngår i det som kalles Oslomarka.