«Det ekke alltid like lett å både være tøff og snill, men i speidern vil vi gjerne få det til», sang Arne Schau-Knudsen om speiding en gang på tidlig 2000-tall, og det oppsummerer litt av det speideren handler om.

Her prøver vi å oppsummere ved å svare på spørsmålene du var redd for å stille!