Vidder og snille topper

Gausdal Vestfjell/Huldreheimen strekker seg grovt sett fraveien over Valdresflya i vest til Gausdal i øst. Det er et populært turområde, lett tilgjengelig fra Liomseter. Det er ingen høye og utfordrende tinder, men her ligger Gausdals høyeste fjell, Nordre Langsua (1554 moh.).