Det er alltid nyttig med en oppfriskning av reglene for bålbrenning. Visste du at reglene rundt bålforbud nylig ble revidert? Med den pågående korona - situasjonen kommer det også noen ekstra anbefalinger.

Her går vi gjennom detaljene, og tar med oss oppfordringene fra friluftslivsaktørene for trygg bålbrenning for sesongen 2020.

Annonse

Gjelder for all utmark

Bålforbudet er hjemlet i det som norges lover kaller Forskrift om brannforebygging. Der finner vi en snodig paragraf som har blitt endret på noe gjennom årene, og som stadig er oppe til ny vurdering. Forskriften forvaltes av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller DSB.

Om du har debattert med en kamerat nettopp hvor det er "innafor" og ikke å tenne opp bål, kan det være greit å huske på at forskriften ble oppdatert i 2016 til å spesifisere at forbudet gjelder all utmark, eller simpelthen "utendørs". Dette er nyttig å ha med seg uansett hvor du planlegger å legge ferien i Norge i sommer. Teksten er som følger:

Forskrift om brannforebygging §3

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Bål foto illustrasjon bålforbud regler utemagasinet
Det generelle bålforbudet gjelder mellom 15. april og 15. september. Foto: Sandra Lappegard

Lokale forskrifter

Det er verdt å notere seg at bålforbudet er litt frynsete i kantene - det gjelder kun generelt, og kan fravikes om man viser skjønn. Det er også logisk, tatt i betraktning vårt langstrakte land, at disse reglene også kan tilpasses lokalt. Slik som i skrivende stund, da det fremdeles er vinter i nord-Norge og større skogbrannfare i sør. I Oslo-området og marka rundt ligger det fremdeles snø noen steder - her finner du noen turanbefalinger!

Derfor vil vi også anbefale deg å undersøke lokale anbefalinger. Som hovedregel har kommunen du bor i, eller skal på tur til, oppslag på sine nettsider og lignende kanaler om de har lokale anbefalinger. Meldes det om stor skogbrannfare, kan alle som ferdes i et utmarksområde få strengt bålforbud. Husk derfor å undersøke før du drar på tur. Merk at også grunneier er bundet av disse reglene, og en grunneier kan derfor ikke gi deg spesiell tillatelse om myndighetene på stedet ellers forbyr åpen ild.

 

Skjønnsvurderinger

Til slutt er det opp til deg - det er din jobb å vurdere om din bålplass "åpenbart ikke kan medføre" brannfare for omgivelsene. Ta gode forhåndsregler, og vurder grundig vær og vind rundt deg før du tenner opp. Tenn ikke opp på svaberg eller på en måte som lager varige merker i landskapet. Ha vann og muligheter for slokking lett tilgjengelig. Vi har lenket til to gode artikler øverst i denne teksten som gir deg gode råd, og nedenfor har vi lagt ved Norsk Friluftsliv sin bål- og grillvettregler.

Husk at denne vinteren på østlandet og mye av vestlandet har vært tørr og snøfattig, og derfor er det store områder som har større skogbrannfare enn vanlig akkurat nå. Merk også at korona-situasjonen bør påvirke dine vurderinger. En skogbrann eller en redningsaksjon kan kreve kritiske ressurser fra samfunnets beredskap. Lurer du ellers på hva som er innafor og ikke i korona-tid? Her er våre koronavett-regler.

Grill- og bålvettreglene fra Norsk Friluftsliv

1. Unngå bruk av engangsgrill

Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. 

2. Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplasser.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær

Bruk tørre kvister du finner i skogen, unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking.

6. Ta med alt avfall hjem

Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter.