Potetsuppa kan lagast heime og takast med ut på termos

Lagar du den heime, kan du bruka stavmiksar for å få suppa glatt. Elles er trikset å koke i hjel potetene til graut, så vert det berre små klumpar. Ute på tur vert suppa like god sjølv om det vert meir klumpar.