Hyttebygging er også et stridstema mange steder. Mange kommuner har målsettinger om vekst i hyttebygging. Det gir arbeidsplasser både i forbindelse med byggingen, fordi hyttefolket handler og betaler eiendomsskatt. 

Men urørt natur bygges ned, energiforbruket øker og en del etterlyser også måtehold. 

Annonse

I forrige utgave av magasinet UTE satte vi søkelys på de nye og moderne DNT-hyttene. Noen vil synes det er småtteri i forhold til all den andre private luksusen. 

Men Turistforeningen er en privilegert aktør som får bygge der andre ville fått nei, og det er rimelig å spørre om ikke både naturen, lokale byggetradisjoner og -kunnskap kunne vært bedre ivaretatt. 

 

Alle disse diskusjonene vil avdekke ulike syn på hva vi har lov til å gjøre med naturen, og hvordan den blir forvaltet.

Det ser vi også når det diskuteres tilrettelegging for friluftsaktiviteter.

For noen er det helt logisk at Åndalsnes er i ferd på å få gondol til Nesaksla, som et neste trinn i en utvikling som har gitt attraksjoner som Tindesenteret og Romsdalseggen.

For andre er det helt feil å bygge en taubane som vil endre landskapet for alltid. Lokale fjellførere mener at det er innlysende at  en gondolbane med endestasjon og hotell på Romsdalseggen vil føre til en markant endring av Romsdalseggen som naturopplevelse

Hva da med alle sherpastiene og via ferrataene, installasjoner som heller ikke var der fra før? 

«Vi mener det er viktig at utbygging i norsk natur debatteres kritisk».

I den nyeste utgaven av UTE har vi besøkt Eggenipa i Nordfjord, som lokale krefter ønsker å ruste opp til å bli en ny superstjerne blant fjellturer.

Her er det snakk om både gruslegging og sherpasti. Fjellet har lenge vært et ikon og er ett av de mest fotograferte fjellformasjonene i Sogn og Fjordane.

Forbildene er Besseggen og Romsdalseggen.  

For en næringssjef eller lokalpolitiker er ikke dette en mulighet man sier nei til.

De ser at naturen – som det er lett å enes om at er fantastisk fin – omsider kan gi inntekter så det monner litt. 

UTE følger alle disse diskusjonene tett.

Vi mener det er viktig at utbygging i norsk natur debatteres kritisk.

Når det først er bygd ut, er det ingen vei tilbake. 

Noe av det mest tiltrekkende med Norge har alltid vært naturen her.

Det krever litt innsats å komme seg opp og rundt i den, samtidig som store deler av den er tilgjengelig, og åpen for alle. 

I UTE har vi sans for mange av prosjektene som settes i gang for å gjøre utvalgte stier forsterket for mye bruk, på en trygg og forsvarlig måte. Det skaper aktivitet og gir inngangsporter. Det samme gjelder Via ferrata-ruter, selv om vi ikke skal ha det overalt.

Det finnes mange gondoler i Norge etter hvert. Det hører også med til historien at de aller fleste gondolprosjekter renner ut i sanden på grunn av manglende finansiering.

Suksessen i Loen oppildner, og dermed er gondol på Nesaksla nå en reell mulighet som romsdalingene skal si ja eller nei til. 

Slik det ser ut nå, virker det som en bedre skjebne for et fjell å bli tilrettelagt med en steintrapp eller kjetting, enn å bli til en vindmøllepark.

Gunhild Aaslie Soldal er redaktør i magasinet UTE.