Styret og ledelsen i Tindesenteret ønsker å understreke sin holdning til gondolprosjektet. 

I Åndalsnes er det planer om å bygge gondolbane fra sentrum og opp til toppen av det 715 meter høye Nesaksla. 

LES OGSÅ: Fjellførere ønsker ikke gondol på Nesaksla 

– Norsk Tindesenter AS blir direkte berørt i to av sine kjerneområder i forbindelse med gondolplanene på Åndalsnes. Dette er selve den fysiske gondolstasjonen som kan bli nærmeste nabo ved kaiområdet i Åndalsnes sentrum, og Romsdalseggen hvor Norsk  Tindesenter er forvalter i henhold til besøksstrategien laget i forbindelse med søknad om å bli Nasjonal turiststi, skriver Ivar Brennhovd, daglig leder ved Tindesenteret i en pressemelding. 

Styret i Norsk Tindesenter AS har med bakgrunn i sitt ansvar for Romsdalseggen og virksomheten i selve senteret, besluttet å inngå en samarbeidsavtale med Romsdalsgondolen AS. Avtalen ble inngått for å kunne sikre Tindesenterets og Romsdalseggen sine interesser dersom Rauma kommune vedtar å gi sin tilslutning til realisering av gondolplanene. Styret har ved inngåelsen av samarbeidsavtalen vektlagt sitt ansvar for den forretningsmessige siden av Norsk Tindesenter AS dersom gondolplanene blir realisert, og avtalen innebærer ingen konklusjon eller vedtak om å være for eller imot gondolprosjektet. Norsk Tindesenter AS arbeider heller ikke for Romsdalsgondolen AS.

LES OGSÅVia ferrata-ruter i Norge

Norsk Tindesenter AS vil følge det videre planarbeidet for gondolen nøye. Tindesenteret kommer til å skrive høringssvar til kommunens forslag til reguleringsplan, med fokus på at dersom gondolprosjektet realiseres så skal Tindesenterets grunnleggende interesser ivaretas på kort og lang sikt.

– Det gjennomføres parallelt med dette en sårbarhetsanalyse på Romsdalseggen i tråd med veileder fra Miljødirektoratet. Denne vil legges til grunn ved søknad om autorisasjon som Nasjonal turiststi. Norsk Tindesenter AS ønsker å ha en rolle som nasjonalt senter for fjellmiljøet i Norge, en rolle vi tar på største alvor og skal gjøre alt for å forsterke og forvalte ytterligere i tiden fremover, understreker Brennhovd. 

 

Som abonnent på ett av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel: