Av og til lurer jeg på om vi har forventninger til livet som ikke helt samsvarer med realiteten.

Vi har lett for å se for oss det gode liv som bare lys og glede, men ved å utelate kontrastene til dette lyset, er vi ikke helt ærlig med oss selv.