De siste årene har det skjedd en dreining i måten det bygges hytter på i fjellet. Det gjelder både private utbyggere og Den Norske Turistforening – som tradisjonelt er opptatt av å fremme det enkle, nøkterne friluftslivet.

De nye materialene, store glassflater og kreative vinkler som vi kjenner fra arkitekttegnete fritidsboliger, kommer også høyt til fjells på nye DNT-hytter.