De siste årene har det skjedd en dreining i måten det bygges hytter på i fjellet. Det gjelder både private utbyggere og Den Norske Turistforening – som tradisjonelt er opptatt av å fremme det enkle, nøkterne friluftslivet. De nye materialene, store glassflater og kreative vinkler som vi kjenner fra arkitekttegnete fritidsboliger, kommer også høyt til fjells på nye DNT-hytter. 

–  Det er faktisk bare Turistforeningen som får lov til å bygge i nasjonalparker. Å få lov til det er et privilegium. Da har en et stort ansvar for at det blir gjort på en skånsom og fornuftig måte, sier Bjørn Vike.