Tom Schandy: – Ta vare på leikeplassene

Glommen Skog gikk ut fra 20 år gamle kart, og kom altfor tett på på storfuglenes spillplasser. Naturfotograf Tom Schandy oppfordrer til å være på vakt.

Sist oppdatert: 3. mai 2024 kl 14.45
tiurleik
TIURLEIK: Om våren samles hannene på bestemte leikeplasser, hvor de spiller og viser seg for hunnene. Foto: Tom Schandy
Lesetid: 3 minutter

Har dere hørt det før, at hogst truer tiurleiker? Har dere hørt det før, at skogbruket tar hensyn til leikene?

Vel, i går var jeg på befaring med Erik Nesthorne fra Glommen Skog på en av de tiurleikene hvor jeg har tatt mine beste bilder, her i Øvre Eiker hvor jeg bor.

Det kom nemlig rapporter om at det var hogd helt inntil leiken, så i går var jeg på befaring med Glommen Skog og Thor Erik Jelstad, en naturverner som følger skogbruket tett.

Glommen hadde hogd helt inntil ytterkanten på leiken. De trodde selv at de var på god avstand, men hadde altså hogd helt inntil 0 meter fra en av spillplassene.

orreleik Foto: Aleksander Myklebust
Les også

For 20 år siden, i 2001, ble denne leiken gjennomhogd på selve leikplassen, og dette fikk stor oppmerksomhet i mediene.

Dette er nemlig en kjent leik hvor alle de «store» filmfotografene i Norge har hentet tiuropptak. Heldigvis flyttet tiurleiken til jomfruelig skog lenger sør, og her har den fått være i fred inntil i våres.

Utdaterte kart

Det viser seg at skogbruket sitter på gamle kart, slik at de trodde leiken fortsatt var der den ble hogd for 20 år siden.

Glommen innrømte i går at de hadde gjort ei tabbe - og ja, de skyldte på gamle kart. Men bør ikke skogbruket selv sørge for at kartverket er oppdatert og innhente kompetent informasjon fra de som kjenner leikene godt?

Nå hadde de brukt en lokalperson som tydeligvis ikke visste hvor leiken holdt til eksakt. Glommen sier at de ikke skal hogge nærmere en leik enn 500 meter.

tom schandy og erik nesthorne
VÅRTEGN: Undertegnede sammen med Erik Nesthorne (t.h) fra Glommen Skog. På haugen i bakgrunnen. har tiuren spilt i våres. Foto: Thor Erik Jelstad

Jeg tror fortsatt at denne leiken klarer seg, men dagområdet er blitt redusert.

Skal man ta vare på storfuglen, må man også ta vare på dagområdene rundt. Og vi vet at disse dagområdene strekker seg opptil en kilometer fra leiksentrum.

Jo dårligere dagområdet rundt er, desto færre tiurer vil det bli plass til. Det vil si: De gamle, seige hannene holder seg som regel i territoriet sitt til de dør, men det blir ikke rekruttering. Dermed går antall tiurer ned.

Nå skal Glommen få opp en tiurkyndig ekspert som skal avgrense leiken slik at dette ikke skjer på nytt, om 5 år eller 10 år.

KONGEØRNA: Audun Rikardsen har fått et spesielt forhold til denne fuglen. Foto: Audun Rikardsen
Les også

Nok spillerom

Hvis du opplever det samme med din leik, skal du ta affære. Ta kontakt med hogstselskapet, be om befaring, gå til media, lag oppstyr rundt dette. Leiker skal ikke hogges – og heller ikke inntil grensa. Det skal holdes god avstand. Leiker også dynamiske. Selv om røyplassen er et sted i tre år, betyr det ikke at røyplassen et annet år kan være i den andre enden av skogen.

Tiurene må få kunne bevege seg rundt i et større skogområde uten at de hele tiden skal bli truet av hogstflater. Glommen Skog legger seg flat, men det hjelper lite når skogen er borte. Det er deres ansvar – ikke mitt. Når skal skogbruket ta ansvar selv og ikke skylde på at de ikke vet? Dette burde de ha visst.

Tiurleik

Storfugl er en fugleart i fasanfamilien, og som finnes mange steder i Norge. Tiur (hann) og røy (hunn) brukes ofte i stedet for det felles artsnavnet storfugl.

Storfuglen er leik-art, ved at hannene har territorier hvor de lokker til seg hunner. Hunnene velger å pare seg med bare én eller noen få av hannene på leiken.

Leiken foregår gjerne i gammel barskog, ofte på en nordvendt kolle eller åsrygg. Hovedspillet skjer tidlig om morgenen, en god stund før soloppgang, og fortsetter utover morgenen. De er viktig å ikke forstyrre fuglene under spillingen.

Et bra leikområde deles gjerne av 6–12 tiurer, mens røyene har sine egne områder i nærheten. Tiurene og røyene lever hver for seg gjennom det meste av året og møtes bare ei uke til heftig «dans og leik» i månedsskiftet april–mai. Klimaendringer gjør at den såkalte høneuka nå foregår rundt ti dager tidligere enn for 50 år siden.

Kilde: Store norske leksikon

Det er sløvt å operere med 20 år gamler kart. Jeg trodde ærlig talt vi var kommet lenger. Forhåpentligvis vil denne befaringen ha sin effekt for fremtiden.

Derfor oppfordrer jeg alle andre til også å være sine leikers voktere!

Tom Schandy er en av Norges mest kjente og meritterte naturfotografer. Han er skrevet flere bøker om ville dyr og naturvern. Innlegget ble først publisert på hans Facebook-side.

LES OGSÅ
oppblåsbart liggeunderlag
fjellsko test
Publisert 3. mai 2024 kl 14.18
Sist oppdatert 3. mai 2024 kl 14.45
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen