Folk som er ein del på tur tykkjer ofte det er litt flaut å seia at dei ikkje kan kart og kompass, fordi ein kan det, men hugsar berre ikkje heilt.

Her får du ein oppfriskning, svart på kvitt.