Å våkne i et telt som står i solsteiken er en selsom opplevelse, selv når boligen er satt opp omtrent så langt nord som man kommer på det norske fastlandet. Jeg registrerer at det er varmt – veldig varmt.

Men heten sørger samtidig for en nærmest total handlingslammelse. Jeg blir derfor liggende – selv om det ikke er noe som tyder på at temperaturen skal bli mer behagelig med det første. Snarere tvert i mot.