Løpsleder Jan-Sigurd Sørensen røper:

– Det har vært meningen hele tiden at vi bare skulle holde på i 10 år.