I et Facebook- innlegg annonserte den tyske bindingsprodusenten Marker idag at de tilbakekaller alle 2017/2018 modell Kingpin bindinger. Bakgrunnen for tilbakekallingen er ifølge Marker en potensiell svakhet i pinnene i frambindingen som gjør at de kan løse ut under mindre belastning enn hva de er innstilt til. Det er med andre ord kun frembindingen som må byttes. Dette er ikke første gangen Marker har måttet tilbakekalle bindinger av typen Kingpin - Førstegenerasjonen av bindingen hadde problemer med for høyt spenn i fjærene i tåpartiet.

Bindingsprodusenten forklarer at det er kun 17/18 bindingene som er påvirket og at tilbakekallingen er frivillig. Erstatningen er helt gratis og skal ikke koste forbrukeren noe. For å få byttet bindingen tar du kontakt med din lokale Marker-forhandler eller distributøren. 

Dette er de bindingene som er påvirket.