Svalbard er en destinasjon der man kan få intense villmarksopplevelser.  

Her lever lokalsamfunnene tett på isbjørn, det er mye dårlig dekning, og vi er mellom 74-81 grader nord og midt i Arktis.