Barentsburg er et lite stykke Russland, eller et lite stykke Sovjet, til tross for at du er i Norge. 

Her har de fortsatt aktiv gruvedrift, og en reise hit gir deg like mye en naturopplevelse som en kulturopplevelse.