Ingen nye løfter

I sommer sendte Friluftslivorganisasjonene (FRIFO) et åpent brev til Miljøvernministeren med krav om mer handling og ressurser til friluftsliv og helsefremmende arbeid. Nå har de fått svar.

Sist oppdatert 3. juli 2013 kl 15.26
Foto: Marte Stensland Jørgensen
Foto: Marte Stensland Jørgensen

Miljøvernministeren Bård Vegard Solhjell ser ut til å være fornøyd med de ressursene som gis, samtidig påpeker Regjeringen helseutfordringene, som for eksempel inaktivitet, og behovet for å gjøre noe med det. Friluftslivorganisasjonene (FRIFO) ser likevel langt etter et ekstra løft for friluftsliv og fysisk aktivitet.
Les brevet fra FRIFO her. 

– Regjeringen og Miljøverndepartementet har utvilsomt gjort mye riktig og viktig gjennom årene for å fremme friluftsliv. Men når det gjelder hva som skal til for å øke fysisk aktivitet i befolkningen, er vi ressursmessig på to ulike planeter, kommenterer FRIFOs generalsekretær Lasse Heimdal.

Bård Vegard Solhjell skriver at Regjeringen jobber med å sikre og tilrettelegge friluftsområdene og at det i nær fremtid vil komme en handlingsplan for dette. Men FRIFO mener han ikke svarer konkret på spørsmålene de stiller om driftsmidler til frivillige organisasjoner eller om medlemmene kan forvente større satsning og økning i friluftslivressurser om kort tid.
Les brevet fra Solhjell her.

Bente Lier fra Skiforeningen meldte på vegne av FRIFO at organisasjonene gjerne er på banen for bidra til helsefremmende arbeid. Lier påpekte også at Miljøverndepartementet investerer 31kr pr innbygger mot Kulturdepartementets bidrag på ca 300kr pr innbygger til annen idrett. Friluftsliv viser seg å være den mest ønskede aktivitet blant lite aktive. 

Heimdal mener at våre politikere ikke tar inn over seg at andelen ikke-smittsomme sykdommer som skyldes inaktivitet er i ferd med å velte velferdssamfunnet. Det brukes i dag ca. 40 000 kroner pr innbygger i året på å reparere helse. Det er langt billigere å forebygge.

– Det er kombinasjonen av tilrettelegging, motiverende informasjon, "milde reguleringer" og felleskap som øker aktivitet. Reguleringer for eksempel i form av innføring av fysisk aktivitet i skolen er samfunnets ansvar. På de fleste andre områder kan frivillige krefter med offentlig støtte gjøre et stort arbeid til svært lave kostnader for samfunnet, sier generalsekretæren.

– Friluftsliv er rimelig, det er tilgjengelig over hele landet hele året og kan benyttes gjennom nesten hele livsløpet, sier Heimdal. Penger investert i friluftsliv vil komme tilbake i form av reduserte helsekostnader.

Les også: Friluftslivet og folkehelsen 

Les også: Veien videre

Publisert 3. juli 2013 kl 15.26
Sist oppdatert 3. juli 2013 kl 15.26
annonse
Relaterte artikler
annonse

Utemagasinet.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Nyhetssjef: David Andresen Vesteng  | Journalist: Gunhild Aaslie Soldal | Tips til redaksjonen

Kommersiell leder: Alexander Hagen | Daglig leder: Anne Julie Saue