Det blir ingen ekspedisjoner til ukjente land og fjerne fjell når Landskonferanse Friluftsliv holdes i Sandefjord fra 12-14 juni, men det handler desto mer om å få folk ut i nærområdet sitt enda litt oftere.

Landskonferansen arrangeres hvert tredje år, og samler hele Frilufts-Norge til debatt, samtaler og nye ideer. Konferansen arrangeres av Direktoratet for naturforvaltning, Friluftslivets fellesorganisasjon og Friluftsrådenes Landsforbund.

Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, mener det er viktig at alle som jobber med friluftsliv i Norge, har en arena hvor de kan møtes:
– Vi ønsker å bidra til å videreutvikle friluftslivet. Landskonferansen er en viktig møteplass for alle de som jobber med dette, og ikke minst et sted der det kan skapes nye ideer, og ulike tanker kan komme frem.

Hva blir hovedtemaene på konferansen?
– Dette er en veldig bred konferanse med mange temaer. Men hovedfokus er på det nære og daglige friluftslivet, og hvordan vi kan styrke det for folk flest, og få enda flere til å bruke det nære friluftslivet.

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell starter konferansen med temaet Visjoner for friluftspolitikken, og Dåsnes ser frem til å høre hva politikerne tenker om friluftslivsatsingen de neste årene. Med Sandefjord som vertskap vil fokuset ligge på kyst- og bynært friluftsliv, og tilrettelegging av disse. Strid om ferdselsrett ved kysten er brennende aktuelt i mange områder, og i Sandefjord har høyesterett vært inne for å avgjøre rettigheter til ferdsel langs kysten.

Se programmet her